ม.แม่โจ้ ผนึกนวัตกรรม สู้ภัยโควิด-19 ส่ง Sky Team Fight COVID-19 บินพ่นซิลเวอร์นาโน และ Sun Robot ฆ่าเชื้อโรค รพ.สนาม ม.แม่โจ้ เตรียมส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แม่โจ้และชุมชน

260

ม.แม่โจ้ ผนึกนวัตกรรม สู้ภัยโควิด-19 ส่ง Sky Team Fight COVID-19 บินพ่นซิลเวอร์นาโน และ Sun Robot ฆ่าเชื้อโรค รพ.สนาม ม.แม่โจ้ เตรียมส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แม่โจ้และชุมชน

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย “Sky Team Fight COVID-19 ปฏิบัติการโดรนเกษตร บินพ่นผลิตภัณฑ์สารซิลเวอร์นาโน” ฆ่าเชื้อโควิด-19 และนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี (Sun Robot) เข้าทำความสะอาดใน โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่ Zone A ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ หลังปิดอาคารครบ 10 วัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจทีมงาน และกล่าวขอบคุณคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการร่วมสนับสนุนภารกิจสำคัญ “แม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19”

สำหรับ ทีมปฏิบัติการ Sky Team Fight COVID-19 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดรนการเกษตรที่ใช้ในการบินพ่นปุ๋ยและยาฆ่าแมลง มาบรรจุผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรค ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ผลงานนวัตกรรมของ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อบินพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 พื้นที่ 4000 ตร.เมตร ภายในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อลดความเสี่ยงก่อนเจ้าหน้าปฏิบัติการจะเข้าพื้นที่

ส่วน นวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี (Sun Robot) ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ เข้าทำการฆ่าเชื้อในพื้นที่โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติแม่โจ้ ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับการวิจัยแล้วว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูง แบบ 360 องศา สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้สูงถึง 99.9% ในเวลารวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อีกหนึ่งปฏิบัติการสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสันทราย ทีมปกครองอำเภอสันทราย ในการดำเนินแผนปฏิบัติการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แม่โจ้และชุมชน

————————-
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

Facebook Comments