กรมอนามัย เผย ข้อควรรู้ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ และมารดาให้นมบุตร

597

กรมอนามัย เผย ข้อควรรู้ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ และมารดาให้นมบุตร

การฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร แม้ว่าในปัจจุบัน ข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ยังมีจำกัด แต่หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด มีโอกาสที่จะเกิดอาการรุนแรงกว่าคนที่ไม่ตั้งครรภ์ จึงควรชั่งน้ำหนักของประโยชน์และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน
  • หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
  • มีภาวะอ้วน
  • เป็นบุคลากรทางการแพทย์
  • อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคสูง
  • ควรฉีดวัคซีนขณะที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์
หญิงให้นมบุตร หญิงที่กำลังให้นมบุตร สามารถรับการฉีดวัคซีนได้
ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน อาจเกอดขึ้นได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์
blank
หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรค โควิด-19 มีความเสี่ยงี่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป 3 เท่า การให้วัคซีนจึงควรชั่งน้ำหนักของประโยชน์และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน
ควรฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้ บุคลากรทางการแพทย์ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง
ฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรค จะรุนแรงหากติดเชื้อ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ
ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรรู้ ก่อนฉีดวัคซีน
  • ระยะเวลาที่ควรฉีดวัคซีน หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
  • ผลข้างเคียงของวัคซีน อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์
  • สตรีที่ให้นมบุตร สามารถรับวัคซีนได้
blank
ที่มา : กรมอนามัย
ลิ้งค์บทความ : https://1th.me/o6FtZ