เชียงใหม่สั่งทุก อปท. สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก

blank

เชียงใหม่สั่งทุก อปท. สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ครอบคลุมทุกคน แยกคนฉีดได้ออกดำเนินการก่อนโดยเฉพาะอำเภอเสี่ยงสูง ส่วนเด็กเก็บเป็นข้อมูลไว้ หากฉีดได้ดำเนินการได้ทันที

วันที่ 18 พ.ค. 64 ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลางกลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงถึงหนังสือให้สำรวจบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการฉีดวัคซีน โควิด-19 ว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ที่จะถึงนี้ โดยให้มีการสำรวจบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่อยู่ในกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อส่งต่อให้สาธารณสุขดำเนินการต่อ

“นโยบายดังกล่าวทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จึงออกหนังสือตามที่ปรากฏ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ทำการสำรวจกลุ่มบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ก็ให้สำรวจทีเดียวทั้งหมดที่อยู่ในสถานศึกษาของ อปท. นั้น ซึ่งก็มีบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงสำรวจนักเรียนด้วยทีเดียว ก็จะใช้แบบฟอร์มสำรวจแบบเดียวกับที่ อสม. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านสำรวจประชาชน ให้สำรวจมาว่า บุคลากรทางการศึกษาของแต่ละแห่งนั้นมีความประสงค์ ฉีด ไม่ฉีด หรือ ลังเล การฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่วนนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็จะสำรวจเป็นข้อมูลไว้ เพื่อส่งต่อให้กับสาธารณสุขจังหวัดไว้ดำเนินการต่อไปหากมีนโยบายที่จะดำเนินการกับกลุ่มที่มาอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ไม่ต้องกลับมาทำการสำรวจอีก ถึงเวลานั้นก็ดำเนินการได้เลย” ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ฉีดวัคซีน เบื้องต้นได้ประสานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแนวทางไว้ว่า จะจัดสรรให้แก่บุคลากรทางการศึกษากลุ่มนี้ในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูงก่อน คือ อำเภอที่มีการระบาดมากๆ ส่วนอำเภอที่เหลือก็จะจัดสรรให้ในรอบต่อๆ ไป ตามที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในแต่ละรอบ โดยเฉลี่ยกันไปในกลุ่มต่างๆ

PKogTg.jpg