รพ.นครพิงค์ เปิดจองวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18-59 ปี จองได้ 3 ช่องทาง เริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ 18 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

5650

รพ.นครพิงค์ เปิดจองวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18-59 ปี จองได้ 3 ช่องทาง เริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ 18 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปีท่านสามารถจองวัคซีนได้ตามช่องทางดังนี้
1. ระบบ NKP Smart
ระบบจองวัคซีนออนไลน์ของรพ.นครพิงค์ ท่านสามารถลงทะเบียนจองและเลือกวันที่ต้องการมาฉีดได้ในระบบ(เฉพาะวันที่มีคิวว่าง) แนะนำให้ใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักในการจองวัคซีน ตามลิงค์นี้
*** สำหรับผู้ที่ได้จองคิวมาก่อนในวันที่ 15-16 ที่รอแจ้งวันนัดทาง sms ทางรพ.ได้สำรองคิววันแรกๆให้ท่านแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำ จะรีบแจ้งวันนัดให้ท่านทาง sms
2.จองทางโทรศัพท์
053-999229
053-999249
062-2765664
062-2765299
062-3811776
062-2756766
062-2713100
รับเฉพาะช่วงเวลา 8.00-16.00 น.
จะแจ้งวันนัดทาง sms ใน 48 ชม.
3.จองด้วยตนเอง
ศูนย์จองวัคซีน ศาลาพักญาติ ข้างโรงอาหาร เวลา 8.00-16.00 น.
4.Line OA หมอพร้อม
จะเปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป หลังจากวันที่ 31 พ.ค.2564
วัคซีนที่จะฉีดในรอบนี้จะเป็นของ AstraZeneca เริ่มฉีด 7 มิ.ย. เป็นต้นไป ที่จุดฉีดโรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬา 700 ปี
—————————————–
ส่วนกรณีผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคดังนี้
– โรคระบบหายใจเรื้อรัง
– โรคหัวใจและหลอดเลือด
– โรคหลอดเลือดสมอง
– โรคไตวายเรื้อรัง
– โรคเบาหวาน
– โรคอ้วน
– โรคมะเร็ง
จองได้ 3 ช่องทาง
1.ผ่านระบบ LineOA หมอพร้อม
2.รพ.สต.ใกล้บ้าน
3.ช่องทางของรพ.นครพิงค์

Facebook Comments