หมอแนะ! กิน ‘ทุเรียน’ ให้ได้ประโยชน์ ย้ำไม่ควรเกินวันละ 2 เม็ด เตือนผู้ป่วย 4 โรคต้องระวัง กินแล้วเสี่ยงทำอาการทรุดได้

4269

หมอแนะ! กิน ‘ทุเรียน’ ให้ได้ประโยชน์ ย้ำไม่ควรเกินวันละ 2 เม็ด เตือนผู้ป่วย 4 โรคต้องระวัง กินแล้วเสี่ยงทำอาการทรุดได้

กรมอนามัยคอทุเรียนต้องรู้ หมอแนะกิน “ทุเรียน” อย่างไรให้ได้ประโยชน์ ย้ำไม่ควรเกินวันละ 2 เม็ด พร้อมเตือนผู้ป่วย 4 โรคต้องระวัง กินแล้วเสี่ยงทำอาการทรุดได้ คือ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง ควรระมัดระวังเรื่องการกินทุเรียนมากกว่าคนทั่วไป อาจกินได้แต่ต้องกินในปริมาณน้อยกว่าคนปกติและไม่บ่อยเกินไป เพราะการกินทุเรียนปริมาณมากหรือกินทุเรียนบ่อยเกินไป จะส่งผลต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ สำคัญที่สุด คือ ไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากทุเรียนเป็นอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกัน เมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่างกายจะได้รับพลังงานที่มากเกินไป ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดกระบวนการ เผาผลาญเพื่อกำจัดของเสียเพิ่มมากขึ้น

Facebook Comments