คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผย คำแนะนำ “วัคซีนโควิด-19” สำหรับ“ผู้ป่วยมะเร็ง”

122

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผย คำแนะนำ “วัคซีนโควิด 19” สำหรับ“ผู้ป่วยมะเร็ง”

blank
WHO : ผู้ป่วยโรคมะเร็งกลุ่มไหนที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคน ได้แก่ คนที่เพิ่งทราบว่าเป็นโรคมะเร็ง คนที่กำลังได้รับการรักษามะเร็ง หรือ ได้รับการรักษาจนโรคมะเร็งหายขาดไปแล้ว
WHY : ทำไมผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงควรได้รับการฉีดวัคซีน
โรคมะเร็งและการรักษาของโรคมะเร็งทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันที่ลดลง จึงมีโอกาสติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรงได้มากกว่า และอาจมีเชื้อค้างอยู่ในร่างกายนานกว่าคนทั่วไป
WHEN : ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรฉีดวัคซีนเมื่อไหร่
-ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ได้รับยาเคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา
: แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้เลย
-ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาพุ่งเป้า หรือยาฮอร์โมน
: แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้เลย
-ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังได้รับยาเคมีบำบัด รังสีรักษา หรือ รอการผ่าตัด
: แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้ โดยท่านควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาให้ช่วยกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
-ผู้ป่วยโรคมะเร็ง “ระบบเลือด” ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก
: ควรฉีดวัคซีนหลังได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกและไม่มีภาวะแทรกซ้อนไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน โดยท่านควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาให้ช่วยกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
WHICH : ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรฉีดวัคซีนตัวไหนดี
ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถรับวัคซีนได้ทุกยี่ห้อที่มีใช้ในขณะนี้ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก อ.ย. ของประเทศไทย
ข้อมูลโดย รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลิ้งค์บทความ : https://1th.me/E2GtN