เผยวันโอน 2,000 บาท‼ ครม. อนมุติ วันจ่ายเงินโครงการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน วงเงินคนละ2,000 บาท

290

เผยวันโอน 2,000 บาท‼ ครม. อนมุติ วันจ่ายเงินโครงการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน วงเงินคนละ2,000 บาท

1.โครงการเราชนะ โอนเงิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท แบ่งเป็น
-กลุ่มความช่วยเหลือพิเศษ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน)
จะได้รับวงเงินในวันที่ 21 และ 28 พ.ค. 64
-กลุ่มที่มีข้อมูลในระบบแอปฯ เป๋าตัง
จะได้รับวงเงินในวันที่ 20 และ 27 พ.ค. 64

2.โครงการ ม.33 เรารักกัน โอนเงิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท
-จะได้รับวงเงินในวันที่ 24 และ 31 พ.ค. 64

ทั้ง 2 โครงการ สามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 64 นี้

Facebook Comments