ศบค. เผย พบผู้ลักลอบเข้าเมือง 104 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พ.ค. 64 พบผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้ว 15,550 ราย

92

ศบค. เผย พบผู้ลักลอบเข้าเมือง 104 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พ.ค. 64 พบผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้ว 15,550 ราย

วันนี้ 10 พ.ค. 2564 ศบค. เผย พบผู้ลักลอบเข้าเมือง 104 ราย โดยตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พ.ค. 64 พบผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้ว 15,550 ราย
ย้ำ!! ฝ่ายปกครอง ป้องกันสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทุกช่องทาง และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และสื่อท้องถิ่นช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นว่ามีการลักลอบเข้าเมืองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โทร 1178
สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศ ขอความร่วมือเดินทางกลับตามระบบอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยกันควบคุมการระบาดโควิด-19
Facebook Comments