สปสช. เปิดสายด่วน รับร้องเรียน “ถูกเรียกเก็บค่าตรวจรักษาโควิด-19”

56

สปสช. เปิดสายด่วน รับร้องเรียน “ถูกเรียกเก็บค่าตรวจรักษาโควิด-19”

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิด สายด่วน 1330 กด 12 รับเรื่องร้องเรียน ถูกโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่าตรวจ-ค่ารักษาโควิด19 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายดูแลผู้ป่วยโควิดฟรี! ทุกกรณี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

การตรวจรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนั้น สปสช. มีรายการค่าใช้จ่ายที่รัฐจ่ายให้ครอบคลุมกว่า 3,800 รายการ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล เป็นต้น ซึ่งรายการเหล่านี้ล้วนมีการตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดแล้ว หากอยู่ในรายการตามที่ตกลงไว้ โรงพยาบาลเอกชนสามารถเบิกได้หมดไม่จำเป็นต้องเก็บจากประชาชน

Facebook Comments