ปิดอย่างเป็นทางการ! โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานตลอด 25 วัน และภาคประชาชนที่บริจาคสิ่งของช่วยสู้ภัยโควิด

blank

ปิดอย่างเป็นทางการ! “โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้” ขอบคุณเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานตลอด 25 วัน และภาคประชาชนที่บริจาคสิ่งของช่วยสนับสนุน 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 พ.ค.64 ที่บริเวณห้องโซนบี ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย และ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเถอสันทราย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการปิด พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ขอบคุณทุกดวงใจ ร่วมสู้ภัยโควิด 19” โดยในการนี้ทาง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ยังได้ร่วมแถลงข่าวออนไลน์ พร้อมถ่ายทอดสดการแถลงข่าวทาง Facebook Live https://www.facebook.com/MaejoUniversity อีกด้วย

S 3096639

โดยโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดดำเนินการให้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หญิงล้วน โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 เม.ย.64 และเปิดรับผู้ป่วยมาตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.64 จนถึง 7 พ.ค.64 รวมระยะเวลา 25 วัน ภายหลังจากที่ในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง และพบการติดเชื้อรายใหม่ของพื้นที่ที่ลดลง อีกทั้งปริมาณยอดผู้ติดเชื้อที่เข้ารักษากักตัวตามโรงพยาบาลสนามที่มีจำนวนน้อยลง ซึ่งถือเป็นข้อบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สามารถควบคุมได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่มียอดผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

S 3096637

ทั้งนี้ การแถลงข่าวพิธีปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวง อว.นั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวง อว. ได้ให้นโยบายการดำเนินงานรับมือและแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในภาพรวมของกระทรวงฯ อว.ให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งได้ขอบคุณทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม ส่วน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.ได้แถลงถึง ความคืบหน้าการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในภาคการศึกษา

S 3096641

ด้าน นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย แถลงสรุปการให้ความร่วมมือของปกครองท้องถิ่นในการดำเนินงานโรงพยาบาลสนาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แถลงถึงการบริหารจัดการสถานที่หลังจากปิดโรงพยาบาลสนาม และการดำเนินงานจัดตั้งสถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU Well-being Hospitech พร้อมทั้งการถอดบทเรียน แม่โจ้โมเดล

S 3096630

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเปิดรองรับผู้สัมผัสเชื้อเฉพาะผู้หญิง ที่ผ่านการคัดกรองกระบวนการทางการแพทย์มาแล้ว มาตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.64 ซึ่งบรรจุเตียงได้ 420 เตียง ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังได้รับการสนับสนุนการบริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ประจำวันจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า ประชาชน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลัง ในการช่วยกันสู้ภัยโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ ซึ่งยอดการใช้เตียงสะสม ล่าสุดของวันที่ 6 พ.ค.64 พบเหลือเพียง 37 เตียง และรักษาหายอีก 18 ราย ซึ่งในวันนี้จะเหลือผู้ป่วยที่ส่งเข้า MJU Well-being Hospitech จำนวนทั้งหมด 19 ราย

S 3096632
S 3096633
S 3096634
S 3096635
S 3096636
S 3096638