คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS หลอกลวง ระวังตกเป็นเหยื่อ

blank

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS หลอกลวง ระวังตกเป็นเหยื่อ

blank

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลัง ครม.มีมติเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเราชนะ จะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยะจะให้ ครม.พิจารณา วันที่ 11 พ.ค.นี้

“ขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังข่าวปลอม ในลักษณะของ SMS หรือข้อมูลที่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวง และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ จากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการจากทางราชการ” โฆษกคลัง

ส่วนกรณีการระงับสิทธิชั่วคราวของผู้ประกอบการ “เราชนะ” ที่มีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพิ่มเติม 2,744 ราย นั้น หากผู้ประกอบการจะชี้แจงโต้แย้งสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “แบบฟอร์มเพื่อชี้แจงโต้แย้ง” ได้ที่เว็บไซต์ http://www. เราชนะ .com และจัดส่ง ผ่านทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หรือทาง e-Mail: wewin@fpo.go.th ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2564 หากพ้นระยะเวลา อาจเสียสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ และถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป