เชียงใหม่ ส่งหนังสือถึงนายกฯ ขอผ่อนปรนมาตรการ ให้ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สามารถนั่งทานในร้านได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ หลังสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ

2585

เชียงใหม่ ส่งหนังสือถึงนายกฯ ขอผ่อนปรนมาตรการ ให้ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สามารถนั่งทานในร้านได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ หลังสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ

วันที่ 5 พ.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกหนังสือราชการ ถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “เรื่องขอทบทวนมาตรการให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะนำกลับไปบริโภคที่อื่น”

S 2949358

โดยจากกรณีที่ทาง สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอทบทวนมาตรการให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในลักษณะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้เหตุผลว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์มีแนวโน้มของตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลงจนเหลือตัวเลขหลักสิบแล้ว และจากมาตรการดังกล่าวทำให้ประชาชนที่อยู่ในภาคธุรกิจร้านอาหารทุกประเภทได้รับผลกระทบ จำนวน 14,751 ร้าน ผู้ประกอบการและพนักงานลูกจ้างจำนวน 80,000 คน นอกจากนี้สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ยังยืนยันว่า ร้านอาหารได้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยังไม่ปรากฏว่าร้านอาหารเป็นสถานที่ที่มีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อลดลงเป็นลำดับ ”ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มสามารถจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้” ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

S 2949360

Facebook Comments