blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ประกาศ‼ “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” คุมการเข้า-ออก 2 หมู่บ้าน หลังพบระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

[Breaking] เชียงใหม่ประกาศ‼ “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” คุมการเข้า-ออก 2 หมู่บ้าน หลังพบระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

-

[Breaking] เชียงใหม่ประกาศ‼ “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” คุมการเข้า-ออก 2 หมู่บ้าน หลังพบระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

วันที่ 4 พ.ค. 64 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 ฉบับ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สืบเนื่องจากพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่อ้อใน (หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว โดยระบาดเป็นกลุ่มก้อน รวม 10 ราย และพื้นที่บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเช่นกัน รวม 8 ราย ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ซึ่งมีสาระสำคัญที่คล้ายกันคือ

1. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ ทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็น

2. ขอความร่วมมือให้ประชาชน ทั้ง 2 หมู่บ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่จำเป็น

3. ให้ ศปก. ทั้ง 2 อำเภอ จัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน และดำเนินป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่

4. ให้นายอำเภอทั้ง 2 อำเภอ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติห้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 – 17 พฤษภาคม 2564

 

blankblank blank blank blank

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!