กระทรวงยุติธรรม ได้ปรับระบบการให้บริการประชาชน สำหรับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในรูปแบบออนไลน์ 8 ช่องทางร้องทุกข์ช่วงโควิด-19 ระบาด

99

กระทรวงยุติธรรม ได้ปรับระบบการให้บริการประชาชน สำหรับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในรูปแบบออนไลน์ 8 ช่องทางร้องทุกข์ช่วงโควิด-19 ระบาด

แม้การระบาดของโรคโควิด-19 จะขยายวงกว้าง แต่การให้บริการประชาชน สำหรับรับแจ้ง/เรียกร้องต่อความทุกข์ความเดือดร้อนยังคงให้บริการต่อเนื่อง

ล่าสุด กระทรวงยุติธรรม ได้ปรับระบบการให้บริการประชาชน สำหรับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในรูปแบบออนไลน์ 8 ช่องทาง เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ดังนี้

1. โทรศัพท์หมายเลข 08 1174 0834
2. จดหมาย ตู้ไปรษณีย์ 3 หลักสี่ กทม. 10210
3. เว็บไซต์ http://mind.moj.go.th
4. อีเมล complainingcenter@moj.go.th
5. แอปพลิเคชัน LINE ID : Svl007
6. Facebook ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
7. แอปพลิเคชัน Justice Care บริการรับเรื่อง ยุติธรรมสร้างสุข
8. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77

กรณีประชาชนประสงค์จะเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเอง ทางศูนย์บริการที่เกี่ยวข้อง จะเตรียมเจ้าหน้าที่ 1 นาย คอยให้คำชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดการยื่นเอกสาร โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

 

Facebook Comments