[Breaking] เชียงใหม่แถลง‼ พบคลัสเตอร์ใหม่ อ.หางดง ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 8 ราย เกี่ยวข้องกับการจัดงานรวมกลุ่มช่วงหลังวันสงกรานต์ จนท.สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนแล้ว

3112

[Breaking] เชียงใหม่แถลง‼ พบคลัสเตอร์ใหม่ อ.หางดง ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 8 ราย เกี่ยวข้องกับการจัดงานรวมกลุ่มช่วงหลังวันสงกรานต์ จนท.สาธารณสุข ได้ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนแล้ว

วันที่ 3 พ.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้พบกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ หรือ คลัสเตอร์ใหม่ ที่อำเภอหางดง จากการสอบสวนในเบื้องต้น มีความเกี่ยวข้องกับการจัดงานรวมกลุ่มคนในช่วงหลังวันสงกรานต์ เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อจำนวน 8 ราย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนแล้ว พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นเหตุการณ์การรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ขัดต่อคำสั่ง มาตรการควบคุมโรคในขณะนี้ ขอให้แจ้งเบาะแสไปที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในอำเภอใกล้บ้าน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการได้ทันท่วงที เนื่องจากหากยังมีการฝ่าฝืนมาตรการต่างๆ ปล่อยให้การรวมกลุ่มกัน จะทำให้เกิดการติดเชื้อในชุมชน แพร่กระจายต่อไปยังสถานที่ทำงานและครอบครัว

ทั้งนี้ตามระยะเวลาของการควบคุมโรค จะยังใช้เวลาอีกไม่นาน ขอให้อดทนและปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด อยู่บ้าน หยุดเชื้อ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน รักษาระยะห่าง งดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนมากกว่า 10 – 20 คน เพื่อกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

Facebook Comments