blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยมหาดไทย ขยายเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตร ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

มหาดไทย ขยายเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตร ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

-

มหาดไทย ขยายเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน บัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตร ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

blank

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เผย ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม จากภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ที่มา : กองสารนิเทศ สป.มท.

 

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!