blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้มช.ประกาศ! ปิดรับผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาใน "รพ.สนาม หอหญิง 5 มช." ตั้งแต่ 2 พ.ค. 64 เป็นต้นไป หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง...

มช.ประกาศ! ปิดรับผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาใน “รพ.สนาม หอหญิง 5 มช.” ตั้งแต่ 2 พ.ค. 64 เป็นต้นไป หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง โยกกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยหนัก

-

มช.ประกาศ! ปิดรับผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาใน “รพ.สนาม หอหญิง 5 มช.” ตั้งแต่ 2 พ.ค. 64 เป็นต้นไป หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง โยกกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยหนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปิดรับผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง และอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่มีจํานวนผู้ป่วยหนักเพิ่มมากขึ้น ทําให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีความจําเป็นต้องจัดทีมแพทย์ และพยาบาลไปดูแลผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยหนัก ที่เปิดเพิ่มเติม ประกอบกับมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความพร้อม ของหอพักหญิง อาคาร 5 เพื่อรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีความจําเป็นต้อง ปิดการรับผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ยังรักษาที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) จะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลจนกว่าจะรักษาหาย อย่างไรก็ตามหากมีนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ จะนําเข้าสู่ระบบการรักษาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพ ในการบริหารจัดการและความคล่องตัวสูงในการดูแลผู้ป่วย กรณีมีข้อขัดข้องมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ ช่วยเหลือประสานงานในการเข้าสู่ระบบการรักษาของจังหวัดต่อไป โดยสามารถติดต่อกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร. 090-8925623 หรือ 064-1746183

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

blank

178873630 4110453215688465 4512327165736668069 n

178090757 4110453249021795 5003046210648181655 n

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!