นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ เผย วัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้า เข็มเดียว สามารถป้องกันไม่ให้ป่วยหนักได้ถึง 94% ประเทศไทยนำเข้า

935
แอสตร้าเซเนก้า
วัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้าของประเทศอังกฤษเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงต่ำ ราคาไม่แพง ถูกกว่าวัคซีนตัวอื่นๆ สะดวกเก็บรักษาในตู้เย็นธรรมดา
2 พ.ย. 2564 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์. ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
เผยว่า……
วัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้าของประเทศอังกฤษเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงต่ำ ราคาไม่แพง ถูกกว่าวัคซีนตัวอื่นๆ สะดวกเก็บรักษาในตู้เย็นธรรมดา
มีข้อมูลหลังฉีดวัคซีนนี้ 4 สัปดาห์เข็มเดียว สามารถป้องกันไม่ให้ป่วยหนักได้ถึง 94% และล่าสุดพบว่าหลังฉีด 3 สัปดาห์เพียงเข็มเดียว สามารถป้องกันการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวได้ถึง 50% ประสิทธิภาพของวัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้าเมื่อให้เข็มเดียว ดูแล้วดีเท่ากับวัคซีนของบริษัทจอห์นสันและจอห์นสัน ซึ่งใช้เทคโนโลยีเดียวกันที่ได้รับการรับรองให้ฉีดเพียงเข็มเดียว
มีข้อมูลในโลกจริงหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าทุกคนเข็มแรก สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อ และลดจำนวนคนเสียชีวิตในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ UK B.1.1.7
สายพันธุ์อังกฤษกำลังแพร่ระบาดระลอก 3 ขณะนี้ในประเทศไทย
ประเทศไทยเลือกวัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้าเป็นวัคซีนหลักของประเทศ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เริ่มผลิตวัคซีนนี้ในประเทศไทย เดือนมิถุนายนจะส่งมอบวัคซีนให้รัฐบาลไทยได้ 6 ล้านโดส จนถึงเดือนธันวาคมได้ทั้งหมด 61 ล้านโดส (ดูรูป)
blank
แผนปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขจะฉีดวัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้าให้เฉพาะคนไทยทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์ โดยให้คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและคนที่มีโรคประจำตัวก่อน คนละ 2 โดส ห่างกัน 12 สัปดาห์
เนื่องจากวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 61 ล้านโดส ถ้าฉีดคนละ 2 โดส ไม่เพียงพอสำหรับคนทั้งประเทศแน่นอน ประเทศไทยควรปรับแผนตามประเทศอังกฤษ ไม่ต้องสำรองเข็ม 2 เร่งปูพรมฉีดคนไทยทุกคน รวมทั้งแรงงานต่างด้าว และคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยไปก่อนคนละ 1 เข็ม ถ้าได้วัคซีนมาเพิ่มในภายหลัง ค่อยฉีดเข็มที่ 2 คนสูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว และคนที่ต้องการมีใบรับรองฉืดวัคซีนโควิดครบ 2 โดสเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
ถ้าเราทำเช่นนี้ คนในประเทศจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ สามารถเปิดประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น
ประเทศไทยทำถูกแล้วที่เลือกวัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้าเป็นวัคซีนหลัก ถ้าเป็นวัคซีนบริษัทซิโนแวคของจีน เราทำเช่นนั้นไม่ได้ วัคซีนซิโนแวคต้องให้คนละ 2 โดส
ปีหน้าทุกคนยังไงก็ต้องได้รับวัคซีนรุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และครอบคลุมเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ บราซิล อินเดียและอื่นๆ
ขอให้ทุกคนลงทะเบียน จองคิวและอย่ารีรอเมื่อได้รับการติดต่อให้ไปรับวัคซีน ขอให้กลัวไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ติดง่าย รุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิม ทำให้ตายเร็ว และตายมากขึ้น
blank blank
ที่มา เพจ นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์