องค์การเภสัชกรรม ยืนยัน! ไทยมียาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิดกว่า 1.5 ล้านเม็ด เดือน พ.ค. นี้จะเข้ามาเพิ่มอีก 3 ล้านเม็ด

251

องค์การเภสัชกรรม ยืนยัน! ไทยมียาฟาวิพิราเวียร์ รักษาโควิดกว่า 1.5 ล้านเม็ด เดือน พ.ค. นี้จะเข้ามาเพิ่มอีก 3 ล้านเม็ด

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แถลงกรณีข่าวยารักษาโรคโควิด 19 มีไม่พอเพียงรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในขณะนี้ ว่า องค์การเภสัชกรรมได้กระจายยาฟาวิพิราเวียร์ที่มาถึงไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (26 เมษายน 2564) ไปยังสถานพยาบาลทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยอดคงคลังกว่า 1.5 ล้านเม็ด ขณะนี้ ใช้ยาวันละประมาณ 4-5 หมื่นเม็ด ตามข้อบ่งชี้ใหม่ที่ให้ยาเร็วขึ้น และจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น องค์การเภสัชกรรม ได้เตรียมแผนจัดหายาเพิ่มไว้แล้ว ซึ่งจะได้รับเพิ่มในเดือนพฤษภาคมนี้อีก 3 ล้านเม็ด เชื่อว่าเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และจะมีการประเมินสถานการณ์ สั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะผลิตยาได้เองในประเทศ

สำหรับวัคซีนโควิด 19 ได้รับการยืนยันว่าจะมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มอีก 1 ล้านโดสในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ และหลังวันที่ 14 พฤษภาคม จะมีวัคซีนซิโนแวคที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลจีนมาเพิ่มอีก 5 แสนโดส รวมทั้งองค์การเภสัชกรรมได้สั่งซื้อเพิ่มจะได้รับสิ้นเดือนพฤษภาคมอีกจำนวน 2 ล้านโดส รวมเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนเข้ามารวม 3.5 ล้านโดส เพิ่มจากที่ได้รับและเริ่มฉีดไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 2.5 ล้านโดส

Facebook Comments