“ผนึกกำลัง” รพ.สวนดอก & รพ.ประสาทปรับห้อง ICU ความดันลบเพิ่มอีก 10 เตียง รวมเป็น 21 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยหนักโควิด-19 ในภาวะวิกฤตนี้ 

486

“ผนึกกำลัง” รพ.สวนดอก & รพ.ประสาท ปรับห้อง ICU ความดันลบเพิ่มอีก 10 เตียง รวมเป็น 21 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยหนักโควิด-19 ในภาวะวิกฤตนี้ 

blank

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีห้อง ICU ความดันลบ จำนวน 11 เตียง ที่ตึกโรคปอด อาคารนิมมาน ชุติมา เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก แต่เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยปานกลางถึงหนักมากเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นจะต้องเปิดห้อง ICU เพื่อรองรับ โดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปรับห้อง ICU ความดันลบเพิ่มอีก จำนวน 10 เตียง เป็นการร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตนี้

กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ ICU โรงพยาบาลประสาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เช่น ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรง จะมีบุคลากรทั้งแพทย์ และพยาบาล ที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาดูแลผู้ป่วยทั้งหมด โดยใช้อุปกรณ์ที่ขนย้ายมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีการประสานกันทั้งอุปกรณ์และระบบยาต่างๆ ที่จะหมุนเวียนจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าไปใช้ ทำให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุด

นอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเอาหุ่นยนต์ดินสอ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ ICU โรงพยาบาลประสาท หุ่นยนต์ดินสอจะทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนไข้ภายในห้องกับทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่ด้านนอก ทำให้ลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาลและคนไข้โดยตรง อีกทั้งจะช่วยลดความเครียดและทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาด้วย

 

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://youtu.be/iTXQS5dwm4g
Facebook : https://bit.ly/3gTe8KI
Website : https://bit.ly/3e7HGT5
Twitter : https://bit.ly/3t5wwCl
Telegram : https://t.me/medcmu/374
Blockdit : https://bit.ly/3e5TgOg
Instagram : https://bit.ly/3t942rw

#ผนึกกำลังสู้ศึกโควิด
#เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#MedCMU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ICUโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU
#COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ