ม.แม่โจ้ ร่วม รพ.สันทราย และ อ.สันทราย จัดตั้งโรงพยาบาลสนามส่วนขยาย “Hospitech” รองรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 100 เตียง

blank

ม.แม่โจ้ ร่วม รพ.สันทราย และ อ.สันทราย จัดตั้งโรงพยาบาลสนามส่วนขยาย “Hospitech” สถานพักฟื้นผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 100 เตียง

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสันทราย และอำเภอสันทราย ในการดำเนินการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well – being Hospitech โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย และ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละหน่วยงาน โดยมี คณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โซนบี อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

180142906 4061067663929689 3565251351233145845 n

สำหรับการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย (สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-beling Hospitech) เพื่อรองรับการรักษาผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเน้นผู้สัมผัสเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มผู้พิการตามความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลสันทราย กลุ่มผู้สัมผัสเชื้อทั้งครอบครัว หรือเด็กเล็กที่ต้องมีผู้ติดตามดูแล ตามความเห็นแพทย์โรงพยาบาลสันทราย และกลุ่มผู้สัมผัสเชื้อตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ โดยโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้วางระบบบริหารจัดการ และปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ส่วนอำเภอสันทรายจะสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก ด้านปกครองท้องถิ่น ชุมชนในอำเภอสันทราย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวของ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ โดยใช้ห้องพักของศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรมนานาชาติ ซึ่งมีจำนวน 100 เตียง พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7b5212a44dab417c894597171f6d4f2c
179914721 4061156370587485 5561349885188932533 n180304762 4061156380587484 939371334291971172 n
180657007 4061156437254145 8657643104309855215 n
181194338 4061156430587479 1641720090127129138 n

b44f255e40e545e38844e757f638506694069461930540039cc25b2b81a83702