รายงานด่วน!! 30 เม.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 59 ราย

966

รายงานด่วน!! 30 เม.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม จำนวน 59 ราย

blank

– รวมยอดสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 3,575 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 1,766 คน
– รักษาอยู่ใน รพ. 1,807 คน
– วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 6 เม.ย. 64 จำนวน 2 ราย
– วันที่ 7 เม.ย. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 8 เม.ย. 64 จำนวน 36 ราย
– วันที่ 9 เม.ย. 64 จำนวน 148 ราย
– วันที่ 10 เม.ย. 64 จำนวน 186 ราย
– วันที่ 11 เม.ย. 64 จำนวน 281 ราย
– วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 269 ราย
– วันที่ 13 เม.ย. 64 จำนวน 260 ราย
– วันที่ 14 เม.ย. 64 จำนวน 270 ราย
– วันที่ 15 เม.ย. 64 จำนวน 272 ราย
– วันที่ 16 เม.ย. 64 จำนวน 140 ราย
– วันที่ 17 เม.ย. 64 จำนวน 164 ราย
– วันที่ 18 เม.ย. 64 จำนวน 196 ราย
– วันที่ 19 เม.ย. 64 จำนวน 116 ราย
– วันที่ 20 เม.ย. 64 จำนวน 134 ราย
– วันที่ 21 เม.ย. 64 จำนวน 99 ราย
– วันที่ 22 เม.ย. 64 จำนวน 237 ราย
– วันที่ 23 เม.ย. 64 จำนวน 151 ราย
– วันที่ 24 เม.ย. 64 จำนวน 163 ราย
– วันที่ 25 เม.ย. 64 จำนวน 91 ราย
– วันที่ 26 เม.ย. 64 จำนวน 78 ราย
– วันที่ 27 เม.ย. 64 จำนวน 57 ราย
– วันที่ 28 เม.ย. 64 จำนวน 89 ราย
– วันที่ 29 เม.ย. 64 จำนวน 68 ราย
– วันที่ 30 เม.ย. 64 จำนวน 59 ราย