ด่วน!! ศบค. แถลงปรับ จ.เชียงใหม่ กทม. ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมปรับมาตรการคุมเข้ม

857

ด่วน!! ศบค. แถลงปรับ จ.เชียงใหม่ กทม. ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม พร้อมปรับมาตรการคุมเข้ม

– ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวมากกว่า 20 คน
– ร้านอาหาร งดรับประทานอาหารในร้าน ให้จำหน่ายเฉพาะกลับบ้านได้เท่านั้น แบะเปิดได้ถึง 21.00 น.
….รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการแถลงข่าว
Facebook Comments