สปสช. แนะ 8 เบอร์สายด่วน เพื่อช่วยให้ผู้ที่เสี่ยงได้รับเชื้อ รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

139

สปสช. แนะ 8 เบอร์สายด่วน เพื่อช่วยให้ผู้ที่เสี่ยงได้รับเชื้อ รับมือโควิด-19

การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อขึ้นจำนวนมาก เราจึงรวบรวมเบอร์สายด่วน ที่ช่วยรับเรื่อง ประสานงานให้ผู้เสี่ยงได้รับเชื้อ หรือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้ง 8 สาย ดังนี้
– 1668 กรมการแพทย์ หาเตียงโควิด
– 1669 สายด่วน สพฉ. แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน
– 02-872-1669 ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
– 1422 กรมควบคุมโรค บริการสอบถามข้อมูลโควิด-19
– 1323 กรมสุขภาพจิต ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
– 1506 สายด่วนประกันสังคม ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม การรักษาพยาบาล
– 1330 สายด่วน สปสช. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
– 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโควิด-19
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Facebook Comments