blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ปูพรหม ตรวจสถานประกอบการ-ร้านอาหาร เน้นย้ำ “ห้ามดื่มเหล้าในร้าน กินในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม ซื้อกลับบ้านได้ถึง 5 ทุ่ม” พร้อมกำชับการสวมหน้ากาก 100%

เชียงใหม่ปูพรหม ตรวจสถานประกอบการ-ร้านอาหาร เน้นย้ำ “ห้ามดื่มเหล้าในร้าน กินในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม ซื้อกลับบ้านได้ถึง 5 ทุ่ม” พร้อมกำชับการสวมหน้ากาก 100%

-

เชียงใหม่ปูพรหม ตรวจสถานประกอบการ-ร้านอาหาร เน้นย้ำ “ห้ามดื่มเหล้าในร้าน กินในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม ซื้อกลับบ้านได้ถึง 5 ทุ่ม” พร้อมกำชับการสวมหน้ากาก 100%

วันที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป ศปก.อ.สันป่าตอง ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ น.ส.วรางคนา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.สันป่าตอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง บริเวณถนนสายสันป่าตอง-แม่วาง รอบหนองสะเรียม ถนนสาย 108 เพื่อติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 44/2564 พบว่า สถานประกอบการฯ ทุกแห่งไม่เปิดให้บริการ ส่วนร้านอาหารได้เน้นย้ำผู้ประกอบการ ให้ลูกค้ากินดื่มในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

1 0

ศปก.อ.ฮอด โดยการอำนวยการของ นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด มอบหมายให้ นายเอกชัย แสนใจ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.ฮอด บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฮอด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฮอด ออกตรวจสถานประกอบการฯ ตามมาตรการควบคุมกิจกรรมเสี่ยงและจำกัดเวลาเปิดปิดสถานที่ รวม 8 แห่ง ได้แก่ ร้านระเบียงไม้ ร้านน้องแบงค์ 1 ร้านงามไส้ 2020 ร้านด่านอุทยาน ร้านช่อม่วง ร้านไอซ์ซี่ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ฮอด และ ร้าน โลตัส เอ็กเพรส สาขาฮอด พบว่า สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ไม่เปิดให้บริการ ส่วนร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อได้เน้นย้ำผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44/2564 อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้าน และจัดให้มีการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เป็นต้น

1 1

ศปอ.อ.ดอยเต่า โดยการอำนวยการของ นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า สั่งการให้ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอยเต่า และ สภ.แม่กา บูรณาการกำลัง ร่วมออกตรวจกิจการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยออกตรวจ ร้านสายใจ ร้านจิ๊บจิ๊บ ร้านครัวธารทิพย์ ร้านครับลุ่มแม่ปิง 7-11 สาขาอำเภอดอยเต่าและสาขาบ้านสันติสุข ร้านครัวมะขามหวาน ร้านฮามีดอยเต่า และร้านหม่าล่า 2.4/Mala 2.4 ซึ่งทุกร้านต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างดี

1 2

ศปก.อ.แม่ริม นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่ริม สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ชรบ. อสม. และสมาชิก อส. ออกตรวจร้านค้าร้านอาหาร และตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองในพื้นที่ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

2

ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ ว่าที่ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่เหียะ สมาชิก อส.อ.เมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการฯ ร้านอาหาร และร้านขายของชำ ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ รวมทั้งสิ้น 9 ร้าน ได้แก่ ร้าน Good time @ Chiangmai ร้าน ครัวอุดร ร้านข้าวต้ม ถูก อิ่ม อร่อย สาขา 2 ร้านขายของชำ หมู่ที่ 5 ร้านข้าวต้มใบปอ ร้านมีเส้น ปิ้งย่าง หม่าล่า ร้านหม่าล่า พี่แว่น ร้าน ป๊อก โภชนา และ ร้าน 134043 House Bar ผลการปฏิบัติพบว่า ผู้ประกอบการทั้ง 9 แห่ง ให้ความร่วมมือตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44/2564 สำหรับในส่วนของมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนดให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มต้องปฏิบัตินั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการให้รับทราบและปฏิบัติตาม ซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งรับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ประสานทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลแม่เหียะ ให้ออกตรวจตรา กำกับ และติดตาม สถานประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพบว่า สถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

2 0

ศปก.อ.สันกำแพง โดยการอำนวยการของ นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง สั่งการให้ นายนคร กาวิชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายธีรนนท์ กันทวงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.สันกำแพง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการฯ ร้านอาหาร ร้านขายของชำ และตลาดสดในพื้นที่ รวม 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้ ตำบล แช่ช้าง และตำบลทรายมูล พบว่า ผู้ประกอบการทุกแห่ง ยินดีให้ความร่วมมือตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 44/2564 สำหรับในส่วนของมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนดให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มต้องปฏิบัตินั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการให้รับทราบและปฏิบัติตาม ซึ่งสถานประกอบการทุกแห่งรับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2 1

ศปก.อ.สันทราย โดยการอำนวยการของ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย มอบหมายให้ นายวริธ ไกยสิทธิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.อ.สันทราย ที่ 15 จนท.TST ต.หนองแหย่ง ต.เมืองเล็น และ ต.ป่าไผ่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่โจ้ ผอ.รพ.สต. ออกตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบการฯ รวม 13 แห่ง ได้แก่ ร้านวีอาร์ คาราโอเกะ ร้านหมูกะทะซุปเปอร์ ร้านข้าวต้ม 1 บาท กลางเวียงสาขา 2 ร้านอิ่มอร่อย หมูกระทะ ร้านฟินิกซ์ ร้านซ่อนกลิ่น ร้านคลิ๊กซั่ม ร้านตามมา ร้านหม่าล่าฮอต ฟรีเวอร์ ร้านซามูไร หมูกระทะ ร้านไปยานใหญ่ ร้านชาบูหมูจั๊วะ และ โต๊ะสนุกเกอร์ 168 พบว่า สถานบริการและสถานประกอบการฯ ร้านอาหาร และโต๊ะสนุกเกอร์ ทุกแห่งที่ตรวจไม่มีการฝ่าฝืนคำสั่งฯ แต่อย่างใด โดยได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติ ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

2 2
3
3 0
3 1
3 2

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!