กรมอนามัย เผย วิธีการเช็คว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหน พร้อมแนะ ขั้นตอนการปฏิบัติตัว ที่ถูกวิธี

633

กรมอนามัย เผย วิธีการเช็คว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหน พร้อมแนะ ขั้นตอนการปฏิบัติตัว ที่ถูกวิธี

คุณคือกลุ่มเสี่ยงไหน ? ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

1.ผู้ติดเชื้อ

เป็นผู้ที่ได้รับเชื้อจากแหล่งต่างๆ และได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อ ทั้งที่แสดงอาการ และไม่แสดงอาการ จำเป็นต้องมีการแยกตัว โดยแพทย์จะรักษา และพิจารณาให้มีการแยกกักตัว ในสถานที่ต่างๆ

2.ผู้มีความเสี่ยงสูง

เป็นผู้ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ เจอกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท, อยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อไม่ถึง 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน , พูดคุยในระยะ 1เมตรนานกว่า 5 นาที , ไอ จาม ใส่กันโดยไม่มีการป้องกัน  ระหว่างรอผลการตรวจหรือตรวจครั้งแรกแล้วยังไม่พบเชื้อ ยังต้องกักตัวเอง 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำ

3.ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงสูง

ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน สวมหน้ากากอนามัย , หลักเลี่ยงที่ชุมชน , เว้นระยะห่าง ,แยกรับประทานอาหาร , หมั่นล้างมือ ไม่ต้องกักตัว แต่เฝ้าระวังอาการ 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

blank