รับบริจาคเลือดด่วน‼️ รพ.สวนดอก ประสบภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ผู้ป่วยยังต้องการโลหิตจำนวนมาก

262

รับบริจาคเลือดด่วน‼️ รพ.สวนดอก ประสบภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ผู้ป่วยยังต้องการโลหิตจำนวนมาก

ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น. โทร. 0-5393-5624

ผู้บริจาคโลหิตสามารถจอดรถได้บริเวณที่จอดรถ ข้างตึกศรีพัฒน์ ฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์

Facebook Comments