โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery”ผู้รับบริการที่มีความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์ แจ้งความจำนงได้ที่ Call Center ในวันเวลาราชการ

708

???โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการ ส่งยาทางไปรษณีย์”Suandok Med Delivery”ผู้รับบริการที่มีความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์ แจ้งความจำนงได้ที่ Call Center ในวันเวลาราชการ

blank

?ผู้รับบริการที่มีความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์ แจ้งความจำนงได้ที่ Call Center
โทร. 053-934005ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

?กรณีมีนัดพบแพทย์ สามารถแจ้งความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์ ได้ทางLine
“Suandok Hospital” ID line : @medcmu
โดยเลือกเมนู “จัดการข้อมูล”(>)”จัดส่งยา”

?กรณีรับยาต่อเนื่อง (ใบรีฟิลยา) ติดต่อผ่าน ID line : refill2021

หมายเหตุ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะบริการส่งยาให้ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนยา และมียาเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 10 วัน (หลังวันนัด)
(กรณีมียาน้ำ / ยาแช่เย็น / ยาฉีด / ยาเคมีบำบัด / ยาเสพติด / ยาNX หรือยาที่มีมูลค่าเกิน 50,000 บาท ไม่สามารถใช้บริการส่งยานี้ได้)

 

 

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#ส่งยาทางไปรษณีย์