สธ. พบ โรคอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิดอายุน้อย ระลอกเมษายน

89

สธ. พบ โรคอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิดอายุน้อย ระลอกเมษายน

blank

กระทรวงสาธารณสุขพบปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตในระลอกเมษายน คือผู้ที่มีโรคอ้วน และผู้ที่มีอายุน้อยมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น อายุเฉลี่ย 29 ปี พร้อมแจงกรณีเที่ยวบินอินเดียเช่าเหมาลำไม่เป็นความจริงเฝ้าระวังเพิ่มในกลุ่มผู้เดินทางจากอินเดีย เตรียมเสนอ ศบค.พิจารณาชะลอการออกหนังสือเดินทางเข้าประเทศ เพิ่มวันกักตัว งดออกนอกห้องทุกกรณี ล่าสุดฉีดวัคซีนไปแล้วกว่าล้านโดส

บ่ายวันนี้ (25 เมษายน 2564) ที่ ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,438 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 2,151 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 282 ราย รักษาหายเพิ่ม 547 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย ทำให้ระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564มีผู้ติดเชื้อสะสม 26,597 ราย กำลังรักษา 24,207 ราย และเสียชีวิตสะสม 46 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 11 รายวันนี้ รายที่ 1 ชายไทยอายุ 27 ปี จากกทม. มีภาวะเบาหวาน และโรคอ้วนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 34 ปี จ.ปทุมธานี มีโรคประจำตัวเป็นไซนัสอักเสบ และโรคอ้วน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 3 ชายไทย อายุ 69 จ.ปทุมธานี มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง และเก๊าท์  มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด รายที่ 4 หญิงไทย อายุ 62 ปี จ.สุโขทัย มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด มีประวัติเดินทางไปสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อ รายที่ 5 ชายไทย อายุ 70 ปี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีโรคประจำตัว เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง รายที่ 6 ชายไทย อายุ 45 ปี จ.นครพนม มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7 ชายไทย อายุ 35 ปี จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว โรคอ้วน มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด รายที่ 8 ชายไทย อายุ 34 ปี  กทม. มีโรคประจำตัวเบาหวาน และโรคอ้วน มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9 ชายไทย อายุ 36 ปี กทม. มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด (อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรค) รายที่ 10 ชายไทย อายุ 35 ปี กทม. มีโรคประจำตัวโรคอ้วน มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด และรายที่ 11 หญิงไทย อายุ 32 ปี ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ มีประวัติเดินทางไปสถานที่แออัด ข้อสังเกตของผู้เสียชีวิตที่ได้รับรายงานในวันนี้ ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คือภาวะอ้วน และมีประวัติเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันและเดินทางไปในสถานที่แออัด และหลายรายคือผู้ที่มีอายุน้อย ภาพรวมในระลอกเดือนเมษายน พบผู้เสียชีวิตมีอายุเฉลี่ย 29 ปี

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2564 ฉีดสะสม 1,124,153 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 949,124 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 175,029 ราย เฉพาะวันที่ 24 เมษายน ฉีดได้ 28,708 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 14,675 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 14,033 ราย ภาพรวมการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์หลายจังหวัดฉีดได้ครบ 100% สำหรับบุคลากรในคลินิก และสถานพยาบาลเอกชนจะประสานเข้ารับการฉีดให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์หน้า

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กรณีที่มีการแชร์ต่อในสื่อโซเชียลว่ามีการเช่าเหมาลำเครื่องบินนำชาวอินเดียมายังประเทศไทยนั้นพบว่าไม่เป็นความจริง มีการขออนุญาตให้คนไทยในอินเดียกลับบ้านในเดือนพฤษภาคม 4 เที่ยวบิน โดยการประสานของกระทรวงต่างประเทศ และจากสถานการณ์ของประเทศอินเดียที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเพิ่มความระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย โดย ศปค.สธ.ให้ความสำคัญในมาตรการเรื่องนี้และจะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ ให้ชะลอการออกหนังสือการเดินทางเข้าประเทศ จากประเทศอินเดียเข้าประเทศไทย แต่ยังไม่ชะลอการเข้าประเทศของสายการบิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการขนส่ง ยา เวชภัณฑ์ และสินค้า เนื่องจากอินเดียเป็นผู้ผลิตยา และเวชภัณฑ์รายใหญ่ที่ประเทศไทยอาจจำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ขยายเวลาการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจาก 10 วัน เป็น 14 วัน ในทุกประเทศ ส่วนผู้ที่เข้ารับการกักตัวในสถานที่ของรัฐ ห้ามออกนอกห้องโดยเด็ดขาด จนกว่าสถานการณ์จะมีความชัดเจนขึ้น ให้เกิดความมั่นใจว่าสายพันธุ์ที่อาจมีผลกระทบกับประเทศไทยจะไม่มีการหลุดลอดออกมาเพื่อเสนอไปยัง ศบค. ชุดเล็กพิจารณาต่อไป