ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาโควิด ถึงไทยแล้ว 2 ล้านเม็ด ‘อนุทิน’ สั่งเร่งกระจายให้สถานพยาบาลทั่วประเทศทันที รวมทั้งให้จัดหาเพิ่มมาอีก 2-3 ล้านเม็ดโดยเร็ว

261

ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาโควิด ถึงไทยแล้ว 2 ล้านเม็ด ‘อนุทิน’ สั่งเร่งกระจายให้สถานพยาบาลทั่วประเทศทันที รวมทั้งให้จัดหาเพิ่มมาอีก 2-3 ล้านเม็ดโดยเร็ว

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า ยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2 ล้านเม็ด ที่จัดส่งจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน NH 8545 มาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้ (26 เมษายน 2564) ได้สั่งการให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เร่งกระจายจัดส่งให้สถานพยาบาลเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศภายในบ่ายวันนี้ ตามการจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  (PHEOC) และภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จะได้รับเพิ่มอีกจำนวน 1 ล้านเม็ด รวมเป็น 3 ล้านเม็ด เป็นไปตามแผนการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ อภ. จัดหาเพิ่มอีก 2-3 ล้านเม็ดโดยเร็ว

13911
13913
13920