blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ด่วน!! ประกาศปิด 20 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.จอมทอง สกัดโควิดลามเข้าชุมชน คนในไม่จำเป็นไม่ต้องออก ส่วนคนพื้นที่นอกห้ามเข้า

ด่วน!! ประกาศปิด 20 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.จอมทอง สกัดโควิดลามเข้าชุมชน คนในไม่จำเป็นไม่ต้องออก ส่วนคนพื้นที่นอกห้ามเข้า

-

 ด่วน!! ประกาศปิด 20 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.จอมทอง สกัดโควิดลามเข้าชุมชน คนในไม่จำเป็นไม่ต้องออก ส่วนคนพื้นที่นอกห้ามเข้า

blank

วันที่ 25 เม.ย.64 ทางชาวบ้าน 20 หมู่บ้านในตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตื่นตัวใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ด้วยการติดป้ายประกาศทางเข้าออกทุกหมู่บ้าน ห้ามบุคคลภายนอก บุคคลจากพื้นที่เสี่ยงง รถเร่ขายของ เข้าหมู่บ้าน จนกว่าเหตุการณ์จะปกติ โดยมาตรการนี้เป็นมติในที่ประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ของทุกหมู่บ้าน

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 อ.จอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดโรงพยาบาลจอมทอง รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 78 คน ในจำนวนนี้ส่งต่อไปโรงพยาบาลสนามแล้ว 41 คน และ มีผู้เฝ้าระวังกักตัวในชุมชนอีก 416 คน

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง 1,845 ราย โรงพยาบาลปกติทั้งรัฐบาลและเอกชน 426 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด 40 ราย และอยู่ใน Hospitel จำนวน 69 ราย

มีข้อมูลสรุปพบว่า การสัมผัสในสถานบันเทิงลดลงเหลือร้อยละ 45.9 การสัมผัสในครอบครัวเพิ่มร้อยละ 16.4 สัมผัสในชุมชนเพิ่มร้อยละ 10.7 และสัมผัสในที่ทำงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 ข โดยพบว่าการตรวจพบเชื้อในกลุ่มเสี่ยงจากจำนวนทั้งหมด 2,439 รายพบเชื้อ ร้อยละ 5.08 ซึ่งถือว่าลดลง แต่ตรวจพบเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาลประจำอำเภอเพิ่มมากขึ้น

ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้ตรวจไปแล้ว 2,610 ราย พบผลบวก 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.42 โดยส่วนใหญ่เป็นมีผู้ที่ไม่มีอาการ ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ ดังนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องทำการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหลงเหลือเป็นแหล่งโรคอยู่ในชุมชน

blank

blank

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!