blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ด่วน!! ปิดตลาดนัด 14 วัน คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ สั่งแล้ว มีผล 25 เม.ย. ถึง 8 พ.ค....

ด่วน!! ปิดตลาดนัด 14 วัน คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ สั่งแล้ว มีผล 25 เม.ย. ถึง 8 พ.ค. 64

-

ด่วน!! ปิดตลาดนัด 14 วัน คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ สั่งแล้ว มีผล 25 เม.ย. ถึง 8 พ.ค. 64

blank

วันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่ง ที่ 41/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยระบุเป็นคำสั่งว่า ห้ามใช้สถานที่ใดๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว (อาทิ ตลาดนัดเปิดท้ายขายของ ฯลฯ) เว้นแต่เป็นการดำเนินการของส่วนราชการที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยสั่งให้ปิดเป็นระยะเวลา 14 วัน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
คำสั่งฉบับนี้เป็นคำสั่งที่อาศัยอำนาจตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบ ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 20 ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. ถึงวันที่ 8 พ.ค. 64 ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดตลาดรวมรถเร่ ตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายขายของ รวมถึงตลาดที่มีลักษณะคล้ายกัน ขายสินค้าได้ เว้นแต่ตลาดที่ว่านั้นเป็นตลาดภายใต้การดำเนินการของส่วนราชการ
blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!