รพ.ลานนา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่ ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม  ของทุกโรงพยาบาล สามารถมารับการตรวจโควิด-19 ฟรี ที่โรงพยาบาลลานนา

3276

รพ.ลานนา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ ผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม  ของทุกโรงพยาบาล สามารถมารับการตรวจโควิด-19 ฟรี ที่โรงพยาบาลลานนา

blank

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา2019 เพื่อผู้ประกันตน

ข่าวดี สำหรับผู้มีสิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 ของทุกโรงพยาบาล สามารถมารับการตรวจโควิด-19 ได้แล้ว ที่โรงพยาบาลลานนา (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หากท่านมีความเสี่ยง ไข้ ไอ เจ็บคอ ตามเกณฑ์สาธารณสุข หรือมีผู้ติดเชื้ออยู่ในที่ทำงานของท่าน ตั้งแต่ 24 เมษายน – 15 พฤษภาคมนี้..

จองคิวด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวก : ท่านที่สนใจตรวจโควิด-19 สามารถลงทะเบียนจองสิทธิผ่านระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง QR CODE
และผ่านทาง เว็บไซด์ http://www.lanna-hospital.com/activecasefinding/reg/

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจโควิด19 :
สถานที่ตรวจ : ณ หน่วยคัดกรอง หน้าอาคาร C
– ยื่นบัตรประชาชน แจ้งความจำนงขอรับการตรวจโควิด19
– กรอกเอกสารคัดกรอง ความเสี่ยง โรคโควิด-19
– รับการตรวจโควิดได้ที่ ห้องคัดกรอง ใต้อาคาร C

สนใจตอบรับแบบหมู่คณะ :
ติดต่อ :แผนกสื่อสารการตลาด โทร.052134786

ศูนย์คัดกรองไวรัสโคโรนา2019 ของโรงพยาบาลลานนา ยึดหลักเฝ้าระวังการติดเชื้อ โควิด-19 ในกลุ่มคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุดบริการในที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีการจัดที่นั่งรอตรวจแบบเว้นระยะตามสมควร ไม่ใกล้ชิดกันมากเกินไป และจัดคนเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามลำดับ …

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777 ต่อ 1174