สธ.ชี้แจง การฉีดวิตามินซี ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้

235

สธ.ชี้แจง การฉีดวิตามินซี ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจง การฉีดวิตามินซี 10,000 มิลลิกรัม ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ได้ ในทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่มีหลักฐานหรืองานวิจัยมายืนยัน พร้อมแนะนำ ให้ใส่แมสก์ ,ล้างมือบ่อยๆ,เว้นระยะห่าง,กินอาหารปรุงสุก

blank

 

ที่มา : กรมสนับสุนนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข