สาระน่ารู้ กรมควบคุมโรค เผย เหตุผลผู้ป่วยโควิด ทำไม ถึง ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ก่อนออกจากสถานพยาบาล ?

185

สาระน่ารู้ กรมควบคุมโรค เผย เหตุผลผู้ป่วยโควิด ทำไม ถึง ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ ก่อนออกจากสถานพยาบาล ?

จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้ จากสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจ (น้ำมูก/น้ำลาย) หากติดเชื้อมานานกว่า 8 วัน ถึงแม้ว่าจะตรวจพบเชื้อในร่างกาย ซึ่งอาจเป็นซากเชื้อ ที่ไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Facebook Comments