ขยายเวลางดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน วันเสาร์(ถนนคนเดินวัวลาย)และวันอาทิตย์(ถนนคนเดินเชียงใหม่)

637

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ขยายเวลางดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน วันเสาร์(ถนนคนเดินวัวลาย)และวันอาทิตย์(ถนนคนเดินเชียงใหม่)

AEshXg.jpg

Facebook Comments