รัฐมนตรีฯอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม มช. – แม่โจ้ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19

518

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม มช. – แม่โจ้ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมอาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้ข้อมูล

176454293 861225067798518 5562985616669783175 n

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายนนี้ ได้ส่งผลกระทบรุนแรงกว่าทุกรอบที่ผ่านมา และมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว จนเกิดจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นและพบว่ามีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิง โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้พบผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่นี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และจากนั้นวันที่ 8 เมษายน 2564 พบว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้เปิดให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิยาลัยเชียงใหม่รายงานผลตรวจผ่านแบบรายงานออนไลน์ และห้วงวันที่ 9-10 ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่า 200 ราย จนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ EOC ขึ้น พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยที่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการหลักพันคน

176140832 861225284465163 6956718083230090350 n

ในการนี้ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยบรรเทาความแออัดในการดูแล รักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

176593184 861225227798502 2224181025452922031 n

สำหรับขวัญกำลังใจของประชาชนทั่วไป และผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น นายเจริฐฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในระยะแรกประชาชนเกิดความตื่นตระหนกพอสมควร เนื่องจากมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นทุกวัน แต่ต่อมาก็คลายความวิตก กังวลลงไปได้เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการรักษาผู้ติดเชื้อ ขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลหลัก ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตเข้าไปให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องถือว่า มีขวัญกำลังใจที่ดี เพราะทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ จะเห็นได้จากความร่วมมือของประชาชนที่ให้การสนับสนุน ของกิน ของใช้ให้กับโรงพยาบาลสนามทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่าจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีการระบาดในพื้นต่างอำเภอเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจค้นหาเชิงรุกเพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคก่อนจะมีการระบาดในวงกว้างต่อไป

1BBC84D2 BCB2 40B4 8A91 B46633EDE377

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ และคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

339822DC E776 493D AE3A 5F0AE5B80291

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นโรงพยาบาลสนามในสังกัด กระทรวง อว. ถึงแม้แม่โจ้ไม่ได้มีคณะแพทยศาสตร์ แต่สามารถทำงานร่วมมือประสานกับแพทย์สาธารณาสุข โรงพยาบาลสันทราย ที่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พี่น้องชาวเชียงใหม่ควรจะดีใจ ที่มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ในพื้นที่ เพราะไม่เพียงทำหน้าที่แค่การสอน หรืองานวิจัย หากในยามคับขัน บ้านเมืองมีปัญหา ก็สามารถ ช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ เพราะตอนที่เชียงใหม่เกิดวิกฤตหนัก ในวันที่ต้องการ รพ.สนามเพิ่ม ซึ่งหาได้ไม่ง่าย ในยามนั้นเหมือนกองทัพกำลังจะแพ้ แต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนเป็นกองหนุนที่เหนือความความคาดหมาย ยินดีเปิด รพ.สนามได้ในเวลา 48 ชม. ช่วยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตเชียงใหม่ให้ดีขึ้น”

1E15C2E3 8D1C 4727 A30A A81F00B81F80

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย แม่โจ้ จัดตั้งในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สามารถบรรจุเตียงได้ 420 เตียง ซึ่งหลังจากได้ตอบรับการประสานของจังหวัดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ทางคณะผู้บริหารได้ประชุมเตรียมการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสันทราย สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม โดยได้ระดมกำลังจากทุกส่วน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา รวมถึง ผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสาในท้องถิ่น ทำความสะอาด ขนย้ายเบาะรองนอน ติดตั้งเตียง จนแล้วเสร็จในเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อรองรับผู้สัมผัสเชื้อ ในวันที่ 15 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มาแล้ว ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังได้รับการสนับสนุนการบริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ประจำวันจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ศิษย์เก่า ประชาชน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกำลัง ในการช่วยกันสู้ภัยโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ / ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้

15B37E46 B169 406A 8707 609655C99C49
049324F4 B1E3 4CF8 8F8B 2E10E0B0B119

176361179 861225327798492 3184127097023163626 n

175133038 861225007798524 2022462538297683385 n176009945 861225261131832 7040821460379007642 n

Facebook Comments