นายกฯ เผยผ่านเฟซบุ๊ก เตรียมจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 2-3 ยี่ห้อ จำนวน 35 ล้านโดส กระจายฉีดทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้

313

นายกฯ เผยผ่านเฟซบุ๊ก เตรียมจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 2-3 ยี่ห้อ จำนวน 35 ล้านโดส กระจายฉีดทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้

วันที่ 21 เมษายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยผ่านเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha” เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่า คณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน นำโดย นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้รายงานว่า “ จากการหารือทุกฝ่าย ได้ข้อยุติว่า ประเทศไทยจะจัดหาวัคซีนอีก 2-3 ยี่ห้อเพิ่มเติมอีกประมาณ 35 ล้านโดส นอกเหนือจากที่ดำเนินการไว้แล้วประมาณ 65 ล้านโด๊ส ในจำนวน 35 ล้านโดส ภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทย ก็จะช่วยรัฐบาลจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้างเองด้วย ประมาณ 10-15 ล้านโด๊ส ซึ่งก็จะช่วยลดงบประมาณของรัฐบาลลงไปอีก สำหรับกระบวนการต่อไปให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโดยเร่งด่วนและเป็นไปตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ผมได้สั่งการให้วางแผนการกระจายและฉีดวัคซีนที่จัดหามาทั้งหมด ให้เสร็จสิ้นภายใน ธันวาคม 2564 นี้”