blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ออกคำสั่ง! ผู้ที่เดินทางเข้าเชียงใหม่ต้องลง CM-CHANA ทุกคน และผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงต้องถูก "คุมไว้สังเกต" 14 วัน

เชียงใหม่ออกคำสั่ง! ผู้ที่เดินทางเข้าเชียงใหม่ต้องลง CM-CHANA ทุกคน และผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงต้องถูก “คุมไว้สังเกต” 14 วัน

-

เชียงใหม่ออกคำสั่ง! ผู้ที่เดินทางเข้าเชียงใหม่ต้องลง CM-CHANA ทุกคน และผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงต้องถูก “คุมไว้สังเกต” 14 วัน ถ้าจะออกจากที่พักต้องแจงเหตุผลหลักฐานให้เจ้าหน้าที่อนุญาต ส่วนจังหวัดอื่นสังเกตตัวเองใกล้ชิด ให้ อสม. เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานฯ ช่วยควบคุม

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกคำสั่งฯ ที่ 40/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาระสำคัญของคำสั่ง ว่า ประการแรกผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” กรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงใน “CM-CHANA” ได้ ให้ลงทะเบียนในเอกสาร แบบ ชม.1 หรือ ชม. 2 แล้วแต่กรณี

>> ลิงก์ CM-CHANA https://cmsdm.net/COVIDH/cm_index.php

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ ศบค. กำหนด ซึ่งขณะนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น 17 จังหวัด เมื่อเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08 4805 2121 หรือที่โทร 08 4805 3131
นอกจากนี้บุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะต้องถูก​ “คุมไว้สังเกต” (Control for observation) ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมกับการบันทึกรายละเอียดประจำวันเพื่อ ประเมินตนเอง ตามแบบ ชม.3 ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นในการเดินทางออกไปจากที่พักอาศัย ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อม แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ ซึ่งจะมีเอกสารให้กรอบ (แบบ ชม.4)
ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น นอกเหนือจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เมื่อเข้ามาใน จ.เชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นเช่นกัน นอกจากนี้บุคคลกลุ่มนี้ ยังต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล
ทั้งนี้คำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับนี้ยังให้อำนาจศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ สามารถแต่งตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็น ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อีกด้วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งนี้ได้
ส่วนผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักต่างๆ ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทางที่เข้ามาพัก อันได้แก่ ข้อมูล ชื่อ-ชื่อสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดต้นทาง และตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “CM-CHANA” พร้อมกันนี้ให้รวบรวมรายชื่อผู้เดินทางเข้าพักแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมอบหมายอีกด้วย

175479736 860882784499413 2556702828975079972 n
175487007 860882844499407 5014411357132078833 n
175128493 860882787832746 4234767073304518537 n
175578804 860882827832742 6326267700818987882 n

blank

Must Read

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท วันที่ 13 พ.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจากแต่เดิมในช่วงระยะดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ แต่หลังการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ต้องออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการควบคุมการเดินทาง เข้า-ออก...
error: Alert: Content is protected !!