สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเชียงใหม่ยังทรงตัว เตือนประชาชนต่างอำเภอปฎิบัติตามมาตรการป้องกันเคร่งครัด หลังพบยอดผู้ติดเชื้อกระจายในต่างอำเภอมากขึ้น เปิด Hospitel แห่งที่ 2 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการไปพักรักษาตัวต่อ

3450

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ยังทรงตัว พร้อมเตือนประชาชนต่างอำเภออย่าประมาท ต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หลังพบยอดผู้ติดเชื้อกระจายในต่างอำเภอมากขึ้น ขณะที่วันนี้เปิด Hospitel แห่งที่ 2 เพื่อแก่ผู้ป่วยที่ต้องการไปพักรักษาตัวต่อ

วันที่ 20 เม.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในจำนวนหลักร้อย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังอยู่ในระดับทรงตัว ขณะที่ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในต่างอำเภอกลับกระจายเพิ่มมากขึ้น จึงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเข้มงวดต่อการปฎิบัติตามมาตรการและประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หากสงสัยว่าตนติดเชื้อ หรือมีอาการ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ตามจุดตรวจต่าง ๆ ทั้งที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ รวมถึงโรงพยาบาลใกล้บ้านทั้งรัฐและเอกชน

blank

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดมาตรการการควบคุมการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ไม่ว่าจะจากเส้นทางใดก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนและผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรอกข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-Chana เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตน และจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ พร้อมกับถูก “คุมไว้สังเกต” (Control for observation) เป็นเวลา 14 วัน หากจะออกจากที่พักต้องมีเหตุผลและหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น นอกเหนือจาก 18 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้มีการสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรควันนี้ ว่า ยอดผู้ป่วยโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงทรงตัว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย รวมยอดสะสม 2,483 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,402 ราย และผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 81 ราย สามารถกลับบ้านได้แต่จะมีทีมควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่ คอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนครบ 28 วัน

ในส่วนของศักยภาพและกำลังในการรักษาพยาบาล หากสถานการณ์การพบผู้ป่วยรายใหม่ยังมีจำนวนคงที่ และลดต่ำลงได้สถานการณ์ของการดูแลผู้ป่วยจะไม่เข้าสู่ขั้นวิกฤตอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการรักษาระยะห่าง การไม่ร่วมกิจกรรม หรือรวมตัวกันมากกว่า 50 คนขึ้นไป และการสวมหน้ากากอนามัย 100% ก็จะเป็นการช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกาศเพิ่มการให้บริการ Hospitel ขึ้นอีก 1 แห่ง คือ โรงแรมอะโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ ที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลเทพปัญญา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 120 เตียง สำหรับเป็นสถานที่พักรักษาตัวต่อจากโรงพยาบาลสนาม ซึ่ง Hospitel ทุกแห่งจะอยู่ภายใต้การดูแลและกำกับของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงคือ จากการคัดกรองในโรงพยาบาลชุมชนในแต่ละอำเภอ พบว่า มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่ามีการกระจายตัวของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ออกไปยังอำเภอรอบนอกแล้ว เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในภูมิลำเนาอำเภอต่างๆรอบนอก หากมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยให้มีการสังเกตอาการ หากเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ให้เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลชุมชนได้ทันที ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้มีการกักตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน หากมีอาการให้รีบติดต่อโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอทันที ขณะเดียวกันสถานที่เสี่ยงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหลงเหลืออยู่ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชน “การ์ดไม่ตก” ต้องรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าวง ลดการรวมกลุ่ม สวมหน้ากากอนามัย 100% เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความปลอดภัยของทุกคนอีกด้วย