รองโฆษกรัฐบาลฯ ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยว่าด้วย ‘วัคซีนโควิด-19’

91

รองโฆษกรัฐบาลฯ ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยว่าด้วย ‘วัคซีนโควิด-19’

 

174545142 507060880672698 6637528083482661294 n

Q : วัคชีนที่รัฐจัดหาจะเพียงพอหรือไม่

A : วัดชีนที่รัฐจัดหาจะอยู่ที่ประมาณ 63-70 ล้านโดส จะครอบคลุมประชาชนประมาณ 31-35 ล้านคน

(คนละ2 โดส) และมีอีกประมาณ 10 ล้านโดส ครอบคลุม 5 ล้านคน เป็นวัคชีนทางเลือกที่เอกชนจะเป็นผู้นำเข้า รวม 2 ส่วนแล้วครอบคลุมประชาชน 40 ล้านคน ซึ่งเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

173891180 507060924006027 3557210216195011362 nQ : วัคซีนที่รัฐจัดหาจำกัดอยู่เพียง 2 ยี่ห้อคือแอสตร้าเซนเนก้าและชิโนแวคหรือไม่

A: ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง 2 ยี่ห้อนี้เท่านั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการเจรจาโดยต่อเนื่องกับบริษัทผู้ผลิตหลายรายที่ประเมินแล้วว่าผ่านมาตรฐานที่นำเข้ามาใช้ในประทศไทยได้ แต่เวลานี้มีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต เนื่องจากมีความต้องการใช้วัคซีนสูงจากทั่วโลก

175114603 507061004006019 6516608183595422695 n

Q : การดำเนินการฉีดวัคซีนในไทยถือว่าถ่าช้าหรือไม่

A : การฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามแผน โดยทยอยฉีดตามจำนวนวัคชีนที่เข้ามา ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. มีการกระจายวัคซีนไปยังหน่วยบริการทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านโดส ทยอยฉีดแก่กลุ่มเป้าหมายระยะแรกแล้ว 618,583 โดส แยกเป็นเข็มแรก 535,925 โดส และเข็มที่ 2(ครบตามเกณฑ์) ซึ่งใช้วลาห่างจากเข็มแรกประมาณ 3 สัปดาห์ 82,658 โดส โดยปริมาณผู้รับวัคชีนจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัคชีนที่เข้ามาและจัดสรรไปยังหน่วยบริการ

175729823 507061064006013 7966799871008478319 n

Q : ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์รับวัคซีนสามารถติดต่อช่องทางใด

A : เมื่อวัคชีนทยอยเข้ามาในประเทศตามแผนการจัดหา ภาครัฐจะกระจายวัคชีนยังประชาชนผ่านฐานข้อมูลของส่วนต่างๆ ทั้งสาธารณสุข มหาดไทย แต่ประชาชนที่ประสงค์จองเข้ารับวัคชีนด้วยตนเองสามารถดำเนินการผ่านไลน์ Official Account ‘หมอพร้อม’ โดยการสมัครเป็นเพื่อนกับไลน์หมอพร้อม กรอกข้อมูลต่างๆตามขั้นตอนและเพิ่มลงทะเบียนรับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 โดยภาครัฐจะสื่อสารทั้งเรื่องของวัน เวลา สถานที่การรับวัคชีนผ่านช่องทางดังกล่าว

175435085 507061104006009 7354221940920222961 n