blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้อัปเดตข้อมูล ณ 18 เม.ย. 64 เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อในเชียงใหม่ แบ่งโซนสีเพื่อการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ

อัปเดตข้อมูล ณ 18 เม.ย. 64 เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อในเชียงใหม่ แบ่งโซนสีเพื่อการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ

-

อัปเดตข้อมูล ณ 18 เม.ย. 64 เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อในเชียงใหม่ แบ่งโซนสีเพื่อการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ

blank

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานพื้นที่อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564) ดังนี้
โซนสีแดง มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 1,185 คน อ.สันทราย 216 คน อ.สันกำแพง 104 คน อ.สารภี 100 คน อ.หางดง 85 คน อ.แม่ริม 78 คน และ อ.ดอยสะเก็ด 60 คน
โซนสีส้ม มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.สันป่าตอง พบผู้ติดเชื้อ 40 คน อ.แม่แตง 27 คน อ.ฝาง 16 คน อ.ดอยหล่อ 16 คน อ.เชียงดาว 14 คน อ.แม่อาย 14 คน และ อ.จอมทอง 13 คน
โซนสีเหลือง มี 10 อำเภอ ได้แก่ อ.พร้าว พบผู้ติดเชื้อ 10 คน อ.แม่วาง 9 คน อ.เวียงแหง 7 คน อ.แม่ออน 7 คน อ.ไชยปราการ 5 คน อ.แม่แจ่ม 4 คน อ.ฮอด 4 คน อ.ดอยเต่า 3 คน อ.อมก๋อย 3 คน และ อ.สะเมิง 2 คน
สำหรับโซนสีขาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อยังคงมีเพียงเดียวคือ อ.กัลยาณิวัฒนา
ทั้งนี้มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 13 ราย
โซนสีประจำอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนสีเพื่อแบ่งพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาด และเป็นการควบคุมจำกัดวงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งโซนสีออกเป็น 4 โซน ได้แก่ สีขาว คือ พื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ สีเหลือง พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย สีส้ม คือ พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 11-50 คน และ สีแดง พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ 51 รายขึ้นไป
blank

Must Read

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท วันที่ 13 พ.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจากแต่เดิมในช่วงระยะดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ แต่หลังการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ต้องออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการควบคุมการเดินทาง เข้า-ออก...
error: Alert: Content is protected !!