การบินพลเรือน ประกาศ มาตรการดูแลผู้โดยสาร หากท่านเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน จากสถานการณ์ โควิด-19

blank

การบินพลเรือน ประกาศ มาตรการดูแลผู้โดยสาร หากท่านเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน จากสถานการณ์ โควิด-19

blank
การบินพลเรือนฯ มีมาตรการดูแลผู้โดยสาร ดังนี้
– เปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
– เปลี่ยนวันเดินทางฟรี
– เปลี่ยนเส้นทางฟรี
– เก็บวงเงินบัตรโดยสาร
********************************************************
ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย