รายงานด่วน!! 19 เม.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 116 ราย รวมยอดสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,349 ราย

808

รายงานด่วน!! 19 เม.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 116 ราย  รวมยอดสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,349 ราย

blank
รายงานด่วน!! 19 เม.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 116 ราย
รวมยอดสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,349 ราย
– วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 6 เม.ย. 64 จำนวน 2 ราย
– วันที่ 7 เม.ย. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 8 เม.ย. 64 จำนวน 36 ราย
– วันที่ 9 เม.ย. 64 จำนวน 148 ราย
– วันที่ 10 เม.ย. 64 จำนวน 186 ราย
– วันที่ 11 เม.ย. 64 จำนวน 281 ราย
– วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 269 ราย
– วันที่ 13 เม.ย. 64 จำนวน 260 ราย
– วันที่ 14 เม.ย. 64 จำนวน 270 ราย
– วันที่ 15 เม.ย. 64 จำนวน 272 ราย
– วันที่ 16 เม.ย. 64 จำนวน 140 ราย
– วันที่ 17 เม.ย. 64 จำนวน 164 ราย
– วันที่ 18 เม.ย. 64 จำนวน 196 ราย
– วันที่ 18 เม.ย. 64 จำนวน 116 ราย