blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ด่วน เชียงใหม่ประกาศ ให้ปิดชั่วคราว "สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด" รวมถึงห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร-ร้านเครื่องดื่มทุกแห่ง เป็นเวลา 14 วัน...

ด่วน เชียงใหม่ประกาศ ให้ปิดชั่วคราว “สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด” รวมถึงห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร-ร้านเครื่องดื่มทุกแห่ง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 10-23 เม.ย. 64 นี้

-

ด่วน‼ เชียงใหม่ประกาศ ให้ปิดชั่วคราว “สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด” รวมถึงห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร-ร้านเครื่องดื่มทุกแห่ง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 10-23 เม.ย. 64 นี้

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 33/2564 เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-23 เม.ย. 64

คำสั่ง คกก.โรคติดต่อ ที่ 33 ปิดสถานบริการ Page 1
คำสั่ง คกก.โรคติดต่อ ที่ 33 ปิดสถานบริการ Page 2

 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ห้ามใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-23 เม.ย. 64

คำสั่ง คกก.โรคติดต่อ ที่ 34 ห้ามดื่มแอลกอฮอล

blank

Must Read

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท วันที่ 13 พ.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจากแต่เดิมในช่วงระยะดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ แต่หลังการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ต้องออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการควบคุมการเดินทาง เข้า-ออก...
error: Alert: Content is protected !!