Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ วัดเจดีย์หลวง แจงการจัดประเพณีใส่ขันดอกฯ คงจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แต่ไม่มีการใส่ขันดอกและไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมทุกพิธีและกิจกรรม ป้องกันโควิด-19

วัดเจดีย์หลวง แจงการจัดประเพณีใส่ขันดอกฯ คงจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แต่ไม่มีการใส่ขันดอกและไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมทุกพิธีและกิจกรรม ป้องกันโควิด-19

-


วัดเจดีย์หลวง แจงการจัดประเพณีใส่ขันดอกฯ คงจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามเดิม แต่ไม่มีการใส่ขันดอกและไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมทุกพิธีและกิจกรรม ป้องกันโควิด-19

วันที่ 8 เมษายน 2564 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ออกประกาศเรื่องการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2564 โดยระบุว่า วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีใส่ขันตอกบูชาเสาอินทขีลเป็นประจําทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และพิธีออกอินทขีล วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

เนื่องด้วยอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การควบคุมโรค ป้องการการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันสําคัญ เพื่อความ สงบร่มเย็นของบ้านเมือง ที่ปฏิบัติสืบกันมาแต่บรรพชน จึงให้ดําเนินการตามนี้

1. คงพิธีกรรมถวายเครื่องพลีกรรมสักการะให้สมบูรณ์ครบถ้วน

2. คงศาสนพิธีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ตลอด 7 วัน

3. ตั้งแต่งเครื่องประดับบูชาให้ครบถ้วน

4. ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

5. ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าในมณฑลพิธี

6. ไม่ตั้งขันโตกดอกไม้ด้านนอกวิหารอินทขีลและบริเวณวัดทั้งหมด

7. งดกิจกรรมทุกอย่างที่ทําให้ประชาชนมาชุมนุมรวมกัน

จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2564

Must Read

สธ.พบอาการโควิดใหม่ “ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น” เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์

สธ.พบอาการโควิดใหม่ "ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น" เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์ วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง 522 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 259 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!