ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรทางเบี่ยงแยกหลุยส์ เริ่ม 15 กรกฎาคม เป็นต้นไป

      ด้วยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มีโครงการก่อสร้างฯ ที่กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 แยกต้นเปาพัฒนา (แยกหลุยส์) กม.15+310 ถึง กม.15+900 โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการใช้เส้นทางเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

     ในระหว่างการดำเนินการ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และทางเบี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด