รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศขอความร่วมมือ “งดเยี่ยม” ตลอดเดือนเมษายน 64

2725

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประกาศขอความร่วมมือ “งดเยี่ยม” ตลอดเดือนเมษายน 64

ประกาศจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทยขยายวงกว้าง ทำให้เกิดการระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยม”ตลอดเดือนเมษายน 2564

-กรณีผู้ป่วยวิกฤต ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ครั้งละ 1 คน ในวันและเวลาราชการที่โรงพยาบาลกำหนดให้เข้าเยี่ยมเท่านั้น

-กรณีผู้ป่วยพักห้องพิเศษ ญาติสามารถเฝ้าได้ 1 คน และขอความกรุณาไม่เปลี่ยนคนเฝ้าแนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล ตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา

ขออภัยในความไม่สะดวก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

blank