Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ มาตรการควบคุมการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนทุกพื้นที่ สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยไม่ต้องกักตัว โดยให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด

มาตรการควบคุมการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนทุกพื้นที่ สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยไม่ต้องกักตัว โดยให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด

-


มาตรการควบคุมการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนทุกพื้นที่ สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ โดยไม่ต้องกักตัว โดยให้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด

ถามกันมาเยอะ ตอนนี้เดินทางเข้าเชียงใหม่ ต้องกักตัวไหม?
ทาง CM108 ได้สอบถามไปยังแฟนเพจ “ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่” เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 7 เม.ย. 64 ได้คำตอบมาว่า
มาตรการควบคุมการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ขณะนี้ ประชาชนทุกพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ได้ไม่ต้องกักตัว โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการไปในชุมชนหรือสถานที่แออัด ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยทันที ทั้งนี้หากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีประกาศคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหรือมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัดเปลี่ยนแปลงออกมาอย่างไรนั้น ทางศูนย์ข่าวฯจะประชาสัมพันธ์ทางหน้าเพจโดยเร็วที่สุด
ย้ำว่าเป็นข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 64 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข้อมูล : จากการสอบถามผ่านแฟนเพจ “ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่” เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 7 เม.ย. 64

Must Read

สธ.พบอาการโควิดใหม่ “ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น” เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์

สธ.พบอาการโควิดใหม่ "ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น" เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์ วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง 522 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 259 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!