ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมพร้อม รับเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลัง ศบค. คลายล็อกลดวันกักตัวต่างชาติเข้าไทย

2208

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมพร้อม รับเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลัง ศบค. คลายล็อกลดวันกักตัวต่างชาติเข้าไทย

วันที่ 1 เมษายน 2564 นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินเชียงใหม่ (AOC) ผู้แทนสายการบิน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร ร่วมกันพิจารณาพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อกำหนดกระบวนการให้บริการผู้โดยสาร เตรียมพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้มีมาตรการผ่อนคลายการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 โดส จาก 14 วัน เหลือเพียง 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากร ขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแผนจะซักซ้อมการปฏิบัติในช่วงปลายเดือนนี้ และจะนำข้อสรุปที่ได้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อไป

167827581 1062734090887899 3820173188605262596 n
167089000 1062734137554561 630392317675466943 n
167496493 1062734094221232 1382443639083574172 n
167543334 1062734180887890 3783753705681593832 n
167712586 1062734147554560 5986199775909170218 n
167772941 1062734134221228 5861141765704684176 n